17.3.2016

Strokovno srečanje / Clincal-scientific symposium

GENE EDITING TECHNOLOGY:

APPLICATIONS AND SOCIETAL IMPLICATIONS

 

 

Spoštovani,

 

Združenje za medicinsko genetiko SZD organizira 6. simpozij slovenske medicinske genetike z mednarodno udeležbo z naslovom

 

GENE EDITING TECHNOLOGY: APPLICATIONS AND SOCIETAL IMPLICATIONS

 

na katerem bo predstavljena tehnika genskega prirejanja CRISPR/Cas9, ki jo je uredništvo revije Science razglasilo za dosežek leta 2015.

 

V prvem delu simpozija bodo vabljeni tuji in domači predavatelji predstavili tehniko genskega prirejanja in sicer znanstveno ozadje metode, možnosti terapevtske uporabe in socialne in etične izzive.

 

Drugi del simpozija bo namenjen kratkim prispevkom domačih raziskovalcev s področij klinične genetike (genska terapija, predrojstna genetika, dismorfologija, onkogenetika....) in laboratorijske genetike.

 

Enodnevni simpozij bo potekal 22.4.2016 v predavalnici Ginekološke klinike v Ljubljani. Dodatne informacije so priložene.

 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite in vabilo posredujete tudi vsem, ki jih ta tema zanima.

Z lepimi pozdravi v imenu organizacijskega in strokovnega odbora simpozija,

 

Vljudno vabljeni.

 

Organizacijski odbor srečanja      
ZMG, SZD                                                  

 

 

 

Obrazec za prijavo

Povabilo

Program

Hashtag #ZMG16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3.2014

Strokovno srečanje / Clincal-scientific symposium

SEKVENCIRANJE NOVE GENERACIJE V KLINIČNI MEDICINI // NEW GENERATION SEQUENCING IN CLINICAL MEDICINE

 

 

Spoštovani!

 

V mesecu aprilu 2015 Združenje za medicinsko genetiko SZD že petič organizira simpozij, ki je vsako leto bolje obiskan. Osrednja tema letošnjega 5. simpozija slovenske medicinske genetike z mednarodno udeležbo z naslovom

 

SEKVENCIRANJE NOVE GENERACIJE V KLINIČNI MEDICINI

 

bodo aktualne teme s področja uporabe sekvenciranja nove generacije v klinični in diagnostični medicinski genetiki.

 

V prvem delu simpozija bodo predstavljene novosti s področja aplikacij sekvenciranja nove generacije v klinični medicini. Predstavljena bo diagnostična uporaba, izzivi pri interpretaciji rezultatov, potencialna uporaba pri prenatalnem, predkoncepcijskem, neonatalnem presejanju ter etični, pravni in socialni izzivi, ki spremljajo vpeljavo novih tehnologij v redno klinično rabo.

 

Drugi del simpozija je namenjen kratkim prispevkom domačih raziskovalcev s področja genetskega svetovanja, dizmorfologije, citogenetike in molekularne genetike.

 

Simpozij bo potekal 17.4.2015 v Ljubljani. Vse podrobnosti so v priponkah.

 

Prosimo vas, da informacijo in vabilo posredujete tudi vsem tistim, ki menite, da bi jih
ta tematika zanimala.

 

Nadaljne podrobnosti najdete v priponkah spodaj.

 

Vljudno vabljeni.

 

Organizacijski odbor srečanja      
ZMG, SZD                                                  

 

 

 

Application form

Symposium booklet

English programme

Hashtag #AMG15

 

 

 

NEW GENERATION
SEQUENCING IN CLINICAL MEDICINE

5th Slovene Medical Genetics Symposium

 

Ljubljana, April 17th, 2015
UMC Ljubljana, Division of Obstetrics and Gynecology,
Šlajmerjeva 3 (big lecture room)

 

 

 

Association of Medical Genetics, Slovene Medical Society and the Clinical Institute of Medical Genetics, Division of Obstetrics and Gynecology, University Medical Centre Ljubljana, organize 5th Slovene Medical Genetics Symposium.

 

The most current topics in the field of new generation sequencing in clinical and diagnostic medical genetics will be presented:

 

Programme:

 

Invited talks (morning session)

 


Short oral presentations selected from received abstracts (afternoon) - 10 min, language: English

 

Short oral presentations:
The registration is now open. Participants are welcomed to send the abstracts for short oral presentations from all the fields of medical genetics (genetic counseling, dysmorphology, cytogenetics, molecular cytogenetics, molecular genetics,...).

 

Abstracts submission deadline is March 25th, 2015. Abstracts should not exceed 2 pages, including title, authors, affiliations, references, potential figures and tables (not more than 1 figure and 1 table per abstract), font Times New Roman, size 11, English language. Abstracts should be sent as a Word attachment to following e-mails:

 

lucalovrecic@gmail.com

and

ales.maver@gmail.com

 

 

Registration fee:
50 EUR for ZMG SZD members (send us the confirmation of membership payment for 2014) and 70 EUR for non- ZMG SZD members. Registration Fee doesn't include DDV. Graduate students with student card - FREE. Registration Fee includes lunch.

 

Registation and payment:

Application form should be sent lucalovrecic@gmail.com and ales.maver@gmail.com.
Application forms are accepted until April 17th, 2015.
Graduate students should fill in the application form as well.

 

You are kindly invited to join us!

 

Please see the attached files below.

 

Application form

Symposium booklet

English programme

Hashtag #AMG15

 

 

Symposium organizing committee   
ZMG, SZD                                                  

 

 

 

 

 

 

22.12.2014

Specializacija iz laboratorijske medicinske genetike

Pravilnik in program specializacije

 

Spoštovani člani in članice ZMG,

 

spodaj si lahko ogledate pravilnik in program specializacije iz laboratorijske medicinske genetike.

 

 

Pravilnik

objavljen v

Uradnem listu

RS, št. 82/14

Program

specializacije

objavljen v

Uradnem listu

RS, št. 1/14

 

S prijaznimi pozdravi.


ZMG, SZD                                                  

 

 

20.3.2014

Strokovno srečanje

GENETSKE PREISKAVE V SLOVENIJI: TRŽNO BLAGO ALI MEDICINSKA STORITEV

 

Spoštovani člani in članice ZMG,

 

Medicinska genetika je v zadnjih desetletjih ena najhitreje napredujočih vej medicine. Področje genetskega testiranja v medicinske namene postaja izjemno občutljivo družbeno vprašanje, tudi zaradi trenda komercializacije genetskih preiskav. Genetski testi postajajo tržno blago, brez ustrezne regulative, kar je zaskrbljujoče.


Številne mednarodne strokovne in družbene organizacije so objavile smernice in priporočila glede izvajanja genetskih preiskav, v katerih definirajo pogoje za kvalitetno izvajanje in interpretacijo genetskih testov ter posredovanje genetskih informacij pacientom.

Kakšna so mednarodna priporočila? Kaj pravi stroka? Kakšno je trenutno stanje na področju genetskega testiranja v Sloveniji?

 

Vabimo vse, ki delajo na področju medicinskega genetskega testiranja in vse, ki jih to področje zanima, da se udeležijo strokovnega srečanja, ki ga ZMG organizira 10. aprila v Domus Medica.

 

GENETSKE PREISKAVE V SLOVENIJI: TRŽNO BLAGO ALI MEDICINSKA STORITEV /

GENETIC TESTING IN SLOVENIA: MARKETING GOODS OR MEDICAL SERVICES

Strokovno srečanje / Professional meeting

 

Ljubljana, 10. aprila 2014 ob 13.uri
Domus Medica
Dunajska cesta 162, Ljubljana

 

Kotizacije ni. / No admission for entry.

Info: natasa.teran@gmail.com

 

 

 

Pokrovitelj srečanja je:

 

 

Nadaljne podrobnosti najdete v priponkah spodaj.

 

Vabilo

Program

 

 

Vljudno vabljeni.

 

Organizacijski odbor srečanja      
ZMG, SZD                                                  

 

 

 

 

 

 

11.11.2013

Specializacija iz laboratorijske medicinske genetike


Spoštovani,

 

Z veseljem vas obveščamo, da so nam z Ministrstva za zdravje sporočili, da je osvežen program specializacije iz laboratorijske medicinske genetike objavljen na Državnem portalu RS (E-demokracija).

 

Z lepimi pozdravi!

Zdruzenje za medicinsko genetiko SZD

 

Spletna stran Združenja za medcinsko genetiko Slovenskega zdravniškega društva (ZMG-SZD). Nekatere pravice pridržane. Spletno stran pripravil Aleš Maver. Za morebitne informacije pišite na ales.maver(at)gmail.com. 2012